Normes de publicació


NORMES DE PUBLICACIÓ

CONSIDERACIONS GENERALS I LLIURAMENT
1. Els treballs que es presentin a les Jornades d’Estudis del Segrià hauran de ser estudis de recerca relacionats amb la comarca del Segrià, sigui quin sigui el seu àmbit temàtic.
2. Els treballs hauran de ser inèdits, estar ben fonamentats científicament, no pendents de publicació i escrits en català. S’acompanyaran d’un breu resum en anglès (aproximadament 100 paraules) i d’una selecció de paraules clau.
3. Els treballs hauran d’anar signats amb el nom i el(s) cognom(s) de l’autor o els noms i els cognoms dels autors, en cas que l’autoria sigui compartida, i l’especialitat acadèmica (o bé la institució o l’empresa a la qual pertanyen i, si s’escau, el departament concret).
4. Els treballs es lliuraran en format digital (en processador de textos Microsoft Word o OpenOffice i en PDF) a la següent adreça electrònica: cec.segria@gmail.com
5. No es publicaran els treballs que no s’ajustin a aquestes «Normes de publicació».

TEXT
6. Extensió màxima: 12 pàgines. (En cap cas la inclusió d’apèndixs, de notes, d’annexos, d’imatges, etc. podrà superar aquest límit.)
7. Tipografia: Times New Roman 12 punts i interlínia 1,5.
8. Els títols dels diferents apartats van en versaleta i negreta. Els subapartats, si n’hi ha, en rodona cursiva.

normativa

CITACIONS
9. Les cites de menys de tres línies van inserides al text entre cometes «franceses». Si la cita porta algun fragment entre cometes, aquestes seran “angleses”.
10. Les cites de tres o més línies van sagnades, sense cometes i amb el cos un punt més petit (11).

NOTES A PEU DE PÀGINA
11. Les notes a peu de pàgina van amb un cos 10 i interlínia 1.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
12. Per a les referències bibliogràfiques de les citacions en el text s’ha de fer servir el sistema anglosaxó. Per tant, van dins del text entre parèntesis (VALLVERDÚ 1980: 35) i al final hi ha una Bibliografia.
13. Escrivim el cognom de l’autor en versaleta. Si n’hi ha dos, separats per la conjunció i. quan n’hi ha tres o més, s’ha de posar el primer, seguit de l’expressió en cursiva “et al.” Després, l’any de la publicació seguit de dos punts. Si hi ha referències en què coincideixen els mateixos autors i l’any d’edició, cal afegir, després de l’any, una lletra minúscula per a distingir-les. I finalment, la pàgina (amb guionet si són més d’una).
Exemples:
(Martínez 1961: 214-222)
(Roig 1986a) / (Roig 1986b)
14. Les referències bibliogràfiques dins del text s’han de correspondre amb les de la bibliografia final del treball. No s’hi ha d’incloure cap obra que no se citi al cos de l’article.

BIBLIOGRAFIA AL FINAL
15. Llibres i monografies:
• Barrull (2009): Jaume Barrull, Humbert Torres: metge, filòsof, polític, Lleida, Alfazeta edicions.
16. Articles:
• Macià (2000): Xavier Macià, «Les tecles daurades de Joan Barceló», Urc, 15, p. 84-90.
17. Capítols o parts de llibre (actes de congressos, miscel·lànies, etc.):
• Riera (1981): Miquel Àngel Riera, «Carta al cel dels poetes a l’atenció personal de Joan Barceló», dins Joan Barceló, Miracles i espectres, Palma de Mallorca, Editorial Moll, p. 13.
18. Documents d’arxiu:
• Nom de l’arxiu complet (indicant, si és necessari, l’abreviatura al començament de l’article), referència del fons, sèrie, volum, capsa, lligall, número de foli, altra referència.
19. Articles o documents en línia:
• Clapés (2002): Antoni Clapés, «CHM, saforer. Conversa amb Carles Hac Mor a propòsit de la publicació de “fer safor”», Barcelona Review, 29, març-abril de 2002. En línia: <http://www.barcelonareview.com/29/c_ac.htm> (consulta: 25 de febrer de 2013).

IMATGES, TAULES, GRÀFIQUES
20. Gràfiques i taules: Hauran de ser editables (format Microsoft Excel o OpenOffice).
21. Fotografies i il•lustracions: Preferiblement, hauran de ser originals. S’entregaran en suport digital, amb una resolució de 300 ppp i en format TIFF, EPS o JPEG (en aquest cas, amb la mínima compressió). Així mateix, caldrà indicar-ne la ubicació dins del text.
22. Esquemes o il•lustracions vectorials: S’entregaran en suport digital, en format FreeHand, Illustrator o Adobe Acrobat (PDF), adjuntant-hi les tipografies o amb el text traçat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s