Política de privacitat


Política de Privacitat

La protecció de dades del CECS està regida d’acord amb els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de l’esmentada Llei (RLOPD), pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i per la resta de normativa vigent en aquesta matèria que li és aplicable.

Nova política de protecció de dades

A partir del 25 de maig entra en vigor una nova legislació europea, amb l’objectiu de garantir una major protecció de les dades personals enregistrades pel Centre d’Estudis Comarcals del Segrià lligades a la pròpia administració del CECS, a les activitats de recerca i formació que es desenvolupen i també als elements de difusió corresponents.

Informació bàsica sobre la protecció de dades

  1. Responsable del tractament.

El responsable és el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, el qual tractarà les dades que es facilitin i/o es generin durant la relació amb el CECS.

  1. Finalitat del tractament de dades.

Les dades personals es tracten per: gestions administratives i de funcionament del CECS; gestions relatives a la recerca i la formació desenvolupada pel CECS; i gestions referents als elements de difusió del CECS.

Les dades personals que s’aporten al CECS no tenen cap altre destinatari que el propi Centre d’estudis Comarcals del Segrià.

Drets

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o oposició al tractament.

Qualsevol dubte sobre les teves dades personals o necessites saber com accedir o eliminar a les dades emmagatzemades, si us plau, contacte amb cec.segria@gmail.com.

Informació addicional.

Disponible aquí.